top of page
KUN bildet.png

Nyeste innlegg

Vårt arbeid

Obiter Dictum har til formål å tilrettelegge for en lettere hverdag til studenter generelt, og jusstudenter spesielt. Formålet realiseres gjennom publisering av faglige artikler knyttet til jusstudiet, tilbud om seminar og skrivekurs, samt faglige arrangementer i form av foredrag og lignende.

IMG_3411.jpg

Fagartikler

Våre selvskrevne artikler har et mål om å formidle juss og fagstoff på en enkel og systematisk måte. I senere tid har vi også prioritert å supplere artikler med eksempler, illustrasjoner og diagrammer for å få en lettere forståelse av stoffet. Dessuten stiller vi strenge krav til kvalitetssikring av artikler, og forsøker å inkludere kilder hvor det er relevant. Nyere artikler vil ofte inneha direkte henvisninger til forfatter (fotnoter, APA-henvisning e.l.), samt en fullstendig litteraturliste. Dette håper vi bidrar til å legitimere våre artikler.

HR.jpg

Domsregister

I tillegg til juridiske fagartikler ønsker Obiter Dictum å nå ut til flere ved å lage utfyllende domsregistre til hvert av de juridiske emnene.

Domsregistrene vil bestå av de viktigste og mest prinsipielle avgjørelsene gitt innenfor hvert rettsområde, med fokus på høyesteretts-avgjørelser. Lagmannsrettsavgjørelser vil også bli inntatt i registrene hvor dette anses relevant (f.eks. områder hvor rettstilstanden ikke er avgjort av Høyesterett, eller lagmannsretten i nyere tid har fraveket tidligere rettspraksis). Alle dommene vil inneholde et kort sammendrag om sakens faktum og en seksjon med hva som er relevant å trekke ut fra dommen. 

299131095_1743096842717734_4345365683986766047_n.jpg

Seminarer, kurs, m.m.

Vi ønsker å tilby et bredt tilbud av seminarer og skrivekurs for studenter generelt, men jusstudenter spesielt. Tidligere år har redaksjonen hatt skrivekurs i forvaltningsrett, domsanalysekurs i juridisk metode og kurs i ansvarsgrunnlagene i erstatningsrett. I tillegg ønsker Obiter Dictum å sette fokus på læring gjennom faglige arrangementer med redaksjonens medlemmer, forelesere, professorer, advokater og lignende. Dette innebærer alt fra manuduksjoner og foredrag til sosiale fagkvelder, quizer, sammenkomster med studenter.

Kalender
Hold deg oppdatert på våre publikasjoner, kurs, arrangementer m.m.

Fagartikler mv.

Eksamensdatoer (HINN)

Kurs, arrangementer mv.

bottom of page