Forelesningsklasserom

PÅMELDING
Introduksjonskurs

Den 10. oktober 2022 kl. 12:15 og 14:15 skal Obiter Dictum avholde sitt tradisjonsrike introduksjonskurs for jusstudenter ved Høgskolen i Innlandet! Påmelding finner du på lenken under.

Hold deg oppdatert!

Bli informert hver gang vi publiserer noe nytt. Abonner på oss i dag - helt gratis!

Takk for at du abonnerte!

Vårt arbeid

Obiter Dictum har til formål å tilrettelegge for en lettere hverdag til studenter generelt, og jusstudenter spesielt. Formålet realiseres gjennom publisering av faglige artikler knyttet til jusstudiet, tilbud om seminar og skrivekurs, samt faglige arrangementer i form av foredrag og lignende.

IMG_3411.jpg

Fagartikler

Våre selvskrevne artikler har et mål om å formidle juss og fagstoff på en enkel og systematisk måte. I senere tid har vi også prioritert å supplere artikler med eksempler, illustrasjoner og diagrammer for å få en lettere forståelse av stoffet. 

IMG_3410.jpg

Seminarer og kurs

Vi ønsker å tilby et bredt tilbud av seminarer og skrivekurs for studenter generelt, men jusstudenter spesielt. Tidligere år har redaksjonen hatt juridisk metodekurs i forvaltningsrett 1 og et domsanalysekurs i juridisk metode. Fra og med høsten 2022 vil det bli forsøkt å holde flere kurs og seminarer, deriblant Kontraktsrett II.

Image by Dom Fou

Arrangementer

Fra og med studieåret 2022/2023 ønsker Obiter Dictum å sette fokus på læring gjennom faglige arrangementer med redaksjonens medlemmer, forelesere, professorer, advokater og lignende.