top of page
IMG_6016.jpg

Forslag til ny artikkel? Gi oss beskjed nå!

Både året og semesteret er godt i gang og vi trenger forslag til nye artikler for det kommende året!

 

Hjelp oss ved å sende inn forslag til nye artikler - helt anonymt!

Nyeste innlegg

Vårt arbeid

Obiter Dictum har til formål å tilrettelegge for en lettere hverdag til studenter generelt, og jusstudenter spesielt. Formålet realiseres gjennom publisering av faglige artikler knyttet til jusstudiet, tilbud om seminar og skrivekurs, samt faglige arrangementer i form av foredrag og lignende.

IMG_3411.jpg

Fagartikler

Våre selvskrevne artikler har et mål om å formidle juss og fagstoff på en enkel og systematisk måte. I senere tid har vi også prioritert å supplere artikler med eksempler, illustrasjoner og diagrammer for å få en lettere forståelse av stoffet. Vi stiller dessuten strenge krav til kvalitetssjekk og forsøker å inkludere kilder hvor det er relevant. Nyere artikler vil ofte inneha direkte henvisninger til forfatter (APA-henvisning e.l.), samt en fullstendig litteraturliste. Dette håper vi bidrar til å legitimere våre artikler.

IMG_3410.jpg

Seminarer og kurs

Vi ønsker å tilby et bredt tilbud av seminarer og skrivekurs for studenter generelt, men jusstudenter spesielt. Tidligere år har redaksjonen hatt juridisk metodekurs i forvaltningsrett 1 og et domsanalysekurs i juridisk metode. Fra og med høsten 2022 vil det bli forsøkt å holde flere kurs og seminarer, deriblant Kontraktsrett II.

Image by Dom Fou

Arrangementer

Fra og med studieåret 2022/2023 ønsker Obiter Dictum å sette fokus på læring gjennom faglige arrangementer med redaksjonens medlemmer, forelesere, professorer, advokater og lignende. 

Hold deg oppdatert!

Bli informert hver gang vi publiserer noe nytt. Abonner på oss i dag - helt gratis!

Takk for at du abonnerte!

bottom of page