top of page
Image by Nguyen Dang Hoang Nhu

Tidligere eksamensbesvarelser

Her finner du tidligere A- og B-besvarelser fra den gamle studieplanen (opph. 2022)

3. studieår

Western
Legal Cultures

A-besvarelser:

B-besvarelser:

Norske og Internasjonale Rettslige Institusjoner

Menneskerettigheter

A-besvarelser:

A-besvarelser:

B-besvarelser:

B-besvarelser:

Forvaltningsrett II

A-besvarelser:

B-besvarelser:

bottom of page