domstol

Om oss

Advokatfirma

Hvem er vi?

Obiter Dictum er en ideell studentorganisasjon som drives av studenter ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. Vi tilbyr juridisk fagstoff for studenter på diverse juridiske studier, herunder fagartikler, samfunnsrelaterte artikler, seminarer og skrivekurs, samt tips og triks fra kjente profiler i det juridiske miljøet.

Organisasjonen ble stiftet den 7. januar 2018 av en gruppe ambisiøse studenter ved Høgskolen i Innlandet, og har til formål å tilrettelegge for en lettere hverdag til studenter generelt, og jusstudenter spesielt. Jusstudentene ved Høgskolen i Innlandet utgjør den største målgruppen, og er organisasjonens hovedfokus. Vi ønsker imidlertid å utvide den faglige kretsen, og på sikt etablere oss som et hjelpemiddel ved de øvrige juridiske fakultetene i landet. Vi ser et økende antall lesere fra blant annet de juridiske fakultetene ved UiB og UiO.

Obiter Dictums primære plattform er hjemmesiden. Her vil vi publisere alle våre egenskrevede fagartikler, intervjuer fra dommere, advokater og forelesere, samt pedagogiske tilnærminger til juridisk oppgaveteknikk. Vi er også tilgjengelige på Facebook og Instagram. Alle våre publikasjoner vil bli annonsert på disse sosiale mediene. Nettsiden er tilgjengelig for alle, mens våre skrivekurs og seminarer holdes i hovedsak kun for studenter ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. Vårt mål for 2022/2023 er å arbeide mot å tilby seminarer og kurs på andre institusjoner, herunder Det juridiske fakultet ved UiB. 

 

 Redaksjonen 2022/2023 

Årets redaksjon består av totalt 9 medlemmer, hvorav 3 er styremedlemmer. Alle medlemmene er aktive studenter på bachelorstudiet i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. Åtte av medlemmene går på tredje og siste studieår, mens ett medlem går på andre studieår.

Redaksjonen består av:

  • Sebastian Rekdal (ansvarlig redaktør/skribent), 3. studieår

  • Shubham Shaw (nestleder/skribent), 3. studieår

  • Tatjana Blazic (økonomiansvarlig/skribent), 3. studieår

  • Hedvig Haggren Røhne (skribent/markedsføringsansvarlig), 3. studieår

  • Hans Herman Holst-Larsen (skribent), 3. studieår

  • Kaltrina Margataj (skribent), 3. studieår

  • Kathinka Torwig (skribent), 3. studieår

  • Martin Steinsholt (skribent), 3. studieår

  • Konstance Landro (skribent), 2. studieår

Møt Styret

Styret består tre personer; Ansvarlig Redaktør, Nestleder og Økonomiansvarlig. Styret velges inn av medlemmene ved redaksjonsmøte hvert år, rundt april måned. Styret er valgt for ett studieår, men kan bli gjenvalgt.

Styret 2022/2023 består av: