top of page
domstol

Om oss

OD-redaksjon-2022.JPG

Redaksjonen 2022/2023
På bildet, øverst f.v.: Hans Herman Holst-Larsen, Konstance Landro, Sebastian Rekdal, Martin Steinsholt,

Shubham Shaw, Hedvig Røhne, Kaltrina Margataj, Tatjana Blazic

Hvem er vi?

Obiter Dictum (ofte forkortet til "OD") er en ideell studentorganisasjon som drives av studenter ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. Vi tilbyr juridisk fagstoff for studenter på diverse juridiske studier, herunder fagartikler, samfunnsrelaterte artikler, seminarer og skrivekurs, samt tips og triks fra kjente profiler i det juridiske miljøet.

Organisasjonen ble stiftet den 7. januar 2018 av en gruppe ambisiøse studenter ved Høgskolen i Innlandet, og har til formål å tilrettelegge for en lettere hverdag til studenter generelt, og jusstudenter spesielt. Jusstudentene ved Høgskolen i Innlandet utgjør den største målgruppen, og er organisasjonens hovedfokus. Vi ønsker imidlertid å utvide den faglige kretsen, og på sikt etablere oss som et hjelpemiddel ved de øvrige juridiske fakultetene i landet. Vi ser et økende antall lesere fra blant annet de juridiske fakultetene ved UiB og UiO.

Obiter Dictums primære plattform er hjemmesiden. Her vil vi publisere alle våre egenskrevede fagartikler, intervjuer fra dommere, advokater og forelesere, samt pedagogiske tilnærminger til juridisk oppgaveteknikk. Vi er også tilgjengelige på Facebook og Instagram. Alle våre publikasjoner vil bli annonsert på disse sosiale mediene. Nettsiden er tilgjengelig for alle, mens våre skrivekurs og seminarer holdes i hovedsak kun for studenter ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. Vårt mål for 2022/2023 er å arbeide mot å tilby seminarer og kurs på andre institusjoner, herunder Det juridiske fakultet ved UiB. 

 

 Redaksjonen 2022/2023 

Årets redaksjon består av totalt 8 medlemmer, hvorav 3 er styremedlemmer. Alle medlemmene er aktive studenter på bachelorstudiet i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer. syv av medlemmene går på tredje og siste studieår, mens ett medlem går på andre studieår.

Årets redaksjon består av:

 • Sebastian Rekdal (Ansvarlig Redaktør), 3. studieår

 • Shubham Shaw (Nestleder), 3. studieår

 • Tatjana Blazic (Økonomiansvarlig), 3. studieår

 • Hedvig Haggren Røhne (Markedsføringsansvarlig), 3. studieår

 • Hans Herman Holst-Larsen (skribent), 3. studieår

 • Kaltrina Margataj (skribent), 3. studieår

 • Martin Steinsholt (skribent), 3. studieår

 • Konstance Landro (skribent), 2. studieår

Se også våre tidligere redaksjoner.

Møt styret for 2022/2023

Styret består tre personer; Ansvarlig Redaktør, Nestleder og Økonomiansvarlig. Styret velges inn av medlemmene ved redaksjonsmøte hvert år. Styret er valgt for ett studieår, men kan bli gjenvalgt.

Årets styre består av:

Tidligere
redaksjoner

Redaksjonen 2019/2020

Redaksjonen 2018/2019

Redaksjonen 2021/2022:

 • Kamilla Hauger (Ansvarlig Redaktør)

 • Kathinka Torwig (Nestleder)

 • Sebastian Rekdal (Økonomiansvarlig)

 • Hedvig Rhøgne (Vara til Nestleder)

 • Maja Sætre (Markedsføringsansvarlig)

 • Maria Roudak

 • Martin Steinsholt

 • Trisha Mae Silagon

 • Hedda Emilie Welander

 • Amanda Lillebrygfjeld

Redaksjonen 2020/2021:

 • Arnfinn Hallanger (Ansvarlig Redaktør)

 • Maria Roudak (Nestleder)

 • Maja Sætre (Markedsføringsansvarlig)

 • Karoline Hagen

 • Kamilla Hauger

 • Ilva Johanne Aatangen

 • Mustafa Oguz

 • Tuva Hansen Tronerud

Redaksjonen 2019/2020:

 • Thea Isabelle Bredviken (Ansvarlig Redaktør)

 • Anne Li Aaserud (Nestleder)

 • Tuva Hansen Tronerud (Vara til Nestleder)

 • Erlend Lilland Nerdal

 • Oscar Lindbäck

 • Martine Korslund

 • Kaja Sawczuk

 • Helun Rasouli

 • Mathias Bjerkøy

Redaksjonen 2018/2019:

 • Tarek El-Khatib (Grunnlegger og Ansvarlig Redaktør)

 • Anna Katrin Olberg (Nestleder)

 • Anne Li Aaserud

 • Fabrice Bulonge Buhendwa

 • Erik Sandvaag

 • Sondre Arora Aaserud

 • Soz Abdul-Rahman

bottom of page