Eksamensbesvarelser
1. studieår

Her legger vi ut nye A- og B-besvarelser skrevet av studenter ved Høgskolen i Innlandet på bachelorstudiet i rettsvitenskap.

Dersom du sitter på en A- eller B-besvarelse som du har lyst til å dele med oss, kontakt oss på redaktor@obiterdictum.org eller send oss en melding på Facebook!

Privatrett 1

  • A-besvarelse KOMMER SENERE

Privatrett 2

  • A-besvarelse KOMMER SENERE