top of page
Gjennomgang av loven

Fagartikler

Nedenfor finner du en liste over alle fagene på bachelorstudiet i rettsvitenskap. Obiter Dictum strukturerer sine kategorier etter studieplanen til Høgskolen i Innlandet (studiested Lillehammer). Ved å trykke på faget blir du videreført til fagartikler knyttet til det aktuelle faget.

1. studieår                                                              2. studieår                                                           3. studieår 

Privatrett II

Image by Scott Graham

Legal History & Comparative Law

Image by Anna Sullivan

Obligasjonsrett

Image by Cytonn Photography

Rettsstaten

Image by Christian Lue

Forvaltningsrett &
Juridisk metode

Image by Benjamin Child
bottom of page