top of page

Råd til nye jusstudenter av høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø


Foto: Sturlason / Høyesterett (2022)


I anledning studiestart har Obiter Dictum tatt kontakt med Norges Høyesterett for å høre hvilke råd dommerne ved rikets øverste domstol har å gi til nye jusstudenter. Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø hadde følgende råd å gi:


Kjære jusstudent Jussen er et modningsfag. Jo mer du jobber med stoffet, og jo flere angrepsvinkler du benytter, desto mer forstår du. Det er ikke til å komme unna at man må arbeide ganske mye med stoffet for å forstå hva det dreier seg om og kunne besvare oppgaver på en god måte. Men det er ikke nødvendigvis om å gjøre å lese mest. Les heller best. Ta deg tid når du leser stoffet, tenk deg om og sjekk om du forstår det du har lest. Slå opp i rettskildene underveis og les i lovteksten. Det kan være nyttig å lese hele den aktuelle loven i sammenheng for å se den logiske oppbyggingen. Det er selvfølgelig viktig å lese pensum. Men bruk også undervisningstilbudene på Høgskolen. Mange lærer bedre ved å lytte enn å lese, og du kan få mer ut av en dobbelttime med undervisning enn mange timers lesing. Utbyttet blir best hvis du virkelig fokuserer på det som blir sagt i stedet for å forsøke å notere det ned. Diskutér også juss med medstudentene i formelle kollokviegrupper og i uformelle pauser. Løs oppgaver i fellesskap – da får du en nyttig sjekk på om du er på rett spor. Til syvende og sist er det ved eksamensbordet du skal vise det du har lært. For å kunne besvare en oppgave godt, må du ha øvd mye på oppgaveskriving. Jo flere besvarelser du har skrevet underveis i studiet, desto lettere er det å få ut potensialet under eksamen. Mønsterbesvarelser kan gi et godt innblikk i hvordan en besvarelse bør bygges opp. Det er ikke alltid like morsomt å studere juss. Noen dager kan være tunge, og da er det viktig å se lyset i enden av tunnelen: Jusstudiet gir veldig gode og varierte arbeidsmuligheter både i offentlig og privat sektor. Og det er morsommere å arbeide med juss enn å studere juss! Lykke til! - Per Erik Bergsjø Høyesterettsdommer

 

Stor takk til høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø for å ta seg tid til å skrive gode råd til våre nye jusstudenter!

623 visninger1 kommentar

1 Comment


Guest
Jan 31, 2023

Like
bottom of page