top of page

Trainee - spørsmål og svar med Thallaug Advokatfirma

Skrevet av: Maja Sætre


Som jusstudent får man ofte muligheten til å søke seg inn på et traineeopphold hos et lokalt advokatfirma i studentbyen sin. Her i Lillehammer er advokatfirmaet Thallaug sentral når det kommer til traineeopphold for studenter. I den forbindelse har vi snakket med advokat/partner Kristian Berg Tomren i Thallaug.


Ved denne artikkelen ønsker vi å tilfredsstille deres nysgjerrighet angående et traineeopphold, samt opplyse dere om andre forhold og øke interessen for traineesøknader! Videre finner dere spørsmål dere sendte inn til oss, og svar fra Thallaug.


Hva innebærer det å være trainee hos Thallaug?

Som trainee hos Thallaug får du mulighet til å tilegne deg nyttig bransjeerfaring og bli med på innsiden av et mellomstort advokatfirma. Du får muligheten til å bidra med juridisk kunnskap og ta en naturlig del i saksbehandling og firmaets indre liv. Arbeidsoppgavene er varierte. Du får blant annet skrive utredninger og utkast til ulike dokumenter, delta på møter, i forhandlinger og i retten. Samtidig blir du en del av Thallaugs faglige og sosiale miljø, og får delta på firmaarrangementer, faglunsjer, mv.


Hvem kan være trainee? Er det muligheter for studenter ved 1. avdeling å søke trainee, eller er det forbeholdt 2. og 3. avdeling?

Aktuelle søkere har gjerne kommet til siste semester på andre studieår eller lengre. Selve oppholdet gjennomføres etter at studenten har påbegynt tredje studieår. Dette er primært av hensyn til studentens eget utbytte av oppholdet.


Hva ser dere på når dere vurderer en søknad? Hvor stor rolle spiller karakterene, og hvilke andre faktorer er relevante, f.eks. personlig egenhet og organisatoriske verv?

Vi baserer våre utvelgelser på en helhetsvurdering, hvor personlige egenskaper, kvaliteten på søknaden, faglig dyktighet og engasjement, frivillige verv og relevant erfaring er sentrale momenter.

Gode karakterer er et fortirnn i utvelgelsesprosessen, men ikke uten videre avgjørende. Den store interessen for våre trainee-opphold kan medføre at konkurransen blir ganske tøff og at det alltid vil være interessante og dyktige kandidater som dessverre ikke får tilbud.


Hvor lenge varer et traineeopphold?

Et opphold varer normalt i 4-5 uker.


Hvilke oppgaver kan en trainee forvente hos dere?

Vi tilstreber å gi våre praktikanter et realistisk innblikk i advokathverdagen, og vektlegger i den forbindelse å vise bredden og variasjonen i det vi holder på med. Naturlige oppgaver og aktiviteter er blant annet; deltakelse i rettssaker, forhandlingsmøter, klientmøter og interne avdelingsmøter, utredningsoppgaver knyttet til juridiske og faktiske forhold, samt utarbeidelse av utkast til ulike dokumenter (brev, avtaler, prosesskriv, notater, osv.).


Hvordan blir man trainee? Hvordan foregår en søknadsprosess? Har dere noen gode tips til søknader?

Vi mottar søknader gjennom hele året og behandler den fortløpende. Søknader leveres i vår digitale rekrutteringsportal (CVideo), per e-post eller på vår stand på ALD. Aktuelle kandidater innkalles deretter til et intervju og får et tilbud om et traineeopphold.

En god søknad gir oss gjerne en poengtert og velskrevet beskrivelse av hvem du er, hvorfor du søker stillingen og hvorfor ci skal ansette nettopp det.


Er det en karaktergrense? I tilfellet ja, hvor ligger denne grensen?

Vi har ingen definert karaktergrense.


Hvorfor bør man søke trainee hos dere? Hva kan dere som advokatfirma bidra med og hvordan kan dere støtte vår læring?

Et traineeopphold hos oss vil gi deg et spennende innblikk i advokatlivet. Du får muligheten til å utfordre og utfolde deg med interessante arbeidsoppgaver, og du kommer til å få et solid læringsutbytte. Både faglig og personlig. Du vil bli en del av et inkluderende og kompetent fagmiljø – og få muligheten til å bidra med din kompetanse og personlige egenskaper. Vi gjør vårt beste for at dere skal få et godt opphold. Gjennom tett oppfølging, inkludering og involvering. Alle praktikanter får egen fadder og vi gjennomfører alltid en oppsummeringssamtale mot slutten av oppholdet.


Hvordan ser en vanlig dag ut for en trainee hos dere?

Det er få dager som er like hos oss, men jeg vil tro at de fleste trainee-hverdager inkluderer lesing, skriving, problemløsing/diskusjon, møter (interne og eksterne) og diverse kaffepauser med gode kollegaer.


Er det krevende å være trainee og student samtidig? Hvordan får man til balansen mellom dem?

Basert på tilbakemeldingene vi får fra de som har gjennomført opphold hos oss, så går det veldig greit å kombinere studier og traineeopphold. Vi gjør som arbeidsgiver våt beste for å tilrettelegge. Blant annet ved å sette sluttstrek for trainee-arbeidsdagen kl. 16:00 – samtidig som det gis fri til å følge undervisningsopplegg, lesedager i forbindelse med eksamen, osv.


Får man lønn som trainee?

Ja, vi tilbyr våre praktikanter en konkurransedyktig godtgjørelse.Et traineeopphold hos et advokatfirma vil bidra til å øke studentens teoretiske juridiske kunnskap, samt sette lærdom i perspektiv ved å utføre praktiske oppgaver fra det virkelige liv. Et opphold som trainee hos et advokatfirma vil ta seg bra ut på en framtidig CV i den forbindelse det viser interesse, viljestyrke, disiplin og erfaring.


I tillegg til å ha snakket med advokat/partner Kristian Berg Tomren, har vi tatt en prat med tidligere Obiter Dictum leder, Thea Isabélle Bredviken, som i sommeren 2021 gjennomførte et traineeopphold hos Thallaug.


Vi har spurt Thea litt om hvordan søknadsprosessen for traineeopphold var.


Jeg søkte som trainee på Arbeidslivsdagene i 2019, mitt første semester på 3. avdeling. Thallaug tok imot søknader på stand og skulle holde intervjuer samme dag. I løpet av dagen fikk jeg tilbakemelding om at de ønsket et intervju, og jeg møtte to personer som var ansvarlige for rekruttering. Opprinnelig fikk jeg tilbud som trainee våre 2020, men dette ble dessverre avlyst grunnet pandemien. Etter mye frem og tilbake, fikk vi endelig organisert er nytt opphold i juni 2021.


For å få best mulig innsikt i hvordan en traineehverdag ser ut, ba vi Thea fortelle oss litt om hvordan hverdagene hennes som trainee så ut.


Jeg fikk delta på mange forskjellige ting som trainee. I løpet av oppholdet på 4 uker var jeg med i tingretten og lagmannsretten, fagmøter med de ulike avdelingene på huset, på klientmøter, på bostyrermøter, lunsjer og sommerfest. Firmaet har en god arbeids-kultur, hvor det er en konsensus om at man skal balansere arbeidslivet med fritid og familieliv. Selv om jeg fikk mange spennende oppgaver, var advokatene opptatt av at jeg dro hjem rundt 1600-1700, og dette gjorde det lett for meg som ny trainee å faktisk ha et liv ved siden av. Dagene var veldig forskjellige, og advokatene inkluderte meg raskt inn i det sosiale og faglige miljøet. To dyktige advokatfullmektiger fulgte meg opp jevnlig, og passet på at jeg alltid hadde noe, men ikke for mye, å gjøre. De tok meg dessuten med til lunsj hver dag.


Det var spennende å jobbe med jussen i praksis, og det kjentes ut som et naturlig neste steg etter 4 år på skolebenken. Det er stor forskjell på å skulle bygge opp saken fra klientens side, i stedet for skulle komme frem til det «riktige» resultatet, som vi gjør gjennom studiet. Jeg syntes det var fint å ha oppholdet såpass sent i studiet som jeg hadde, fordi jeg hadde mer selvtillit i mine arbeidsmetoder og tyngre faglig kompetanse.


Jeg var med en av advokatene i lagmannsretten allerede den første uken som trainee. I oppløpet til den 3-dager lange rettssaken hadde jeg jobbet tett med en av problemstillingene i saken. Det var veldig lærerikt å høre på rettsmøtet når jeg hadde en tydelig forståelse for tvisten, samt mine egne tanker om hvordan dommen burde se ut.


Noe de fleste studenter lurer på når det kommer til traineeopphold, er hvordan balansegangen mellom arbeidet på advokatkontoret går sammen med studiet. På dette forsikret Thea oss om at det fint lar seg gjøre å kombinere traineeopphold og studier.


Jeg var nesten ferdig med 4. avdeling på Universitetet i Bergen samtidig som jeg var trainee, og skulle ha en tre dagers hjemmeeksamen i Allmenn Formuerett to uker inn i trainee-oppholdet. Thallaug var veldig fleksible i denne situasjonen, og det var ikke noe problem å følge manuduksjoner eller å ta fri for å gjennomføre eksamen. Thallaug er veldig opptatt av det fint skal være mulig å gjennomføre et trainee-opphold parallelt med studiet. Selv om jeg ikke anbefaler å ha trainee-opphold midt i en stor eksamen, gjorde Thallaug det gjennomførbart. Jeg hadde gjort meg så godt som eksamensklar før jeg startet som trainee, så det var tilstrekkelig med repetisjon etter jobb.


Avslutningsvis gir Thea noen gode tips til jusstudenter som er interesserte i å søke et traineeopphold i løpet av det kommende akademiske året.


For det første er det avgjørende å få klarhet i oppgavene du blir spurt om å gjøre. Still oppfølgingsspørsmål til faktum og pass på at du vet hva- og hvor mye advokatene ønsker at du skal gjøre. God kommunikasjon gir et bedre samarbeid, og på denne måten slipper du å gå tilbake til advokaten flere ganger og stille unødvendige spørsmål.


For det andre er det veldig viktig å ikke glemme den juridiske metoden. Som trainee opplevde jeg å få spørsmål på rettsområder jeg ikke kjente så godt, og da er det trygt å benytte den kjente juridiske metoden for å komme i gang.


For det tredje er det viktig at du tenker selv. Firmaene vet at du bare er student og ofte ikke har hatt noen tidligere erfaringer med denne måten å jobbe på. Det er likevel bedre om du prøver å finne ut av svaret før du spør om hjelp. På denne måten vil spørsmålene du faktisk stiller være gjennomtenkte og fornuftige. Til sist, ønsker jeg å tipse om å ta initiativ. Å være trainee er en fantastisk mulighet til å lære om praktiske ting rundt jussen og om advokatyrket generelt av veldig dyktige mennesker. Ikke vær redd for å spørre om du kan bli med på klientmøter eller bli med i retten. Som oftest syntes advokatene bare det er gøy å ha med seg et friskt pust i det som fort blir rutinepregede arbeidsoppgaver.


Det er klart at det flere positive opplevelser og utfordringer å ta med seg fra et traineeopphold, og det vil i tillegg forberede deg på hverdagen som utdannet jurist i et advokatfirma.


672 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page