top of page

Oversikt over avtaleinngåelsen

Oppdatert: 25. jul. 2022

Diagrammet er ment å vise én mulig fremgangsmåte ved vurderingen av om det

foreligger avtalerettslig binding mellom to parter, med særlig fokus på forhandlingsavtaler. Diagrammet inneholder de mest sentrale høyesterettsdommene på området, men er ikke ment å være uttømmende. Dommer markert med fet skrift anses som mer sentral/relevant på området.


Diagrammet er kun ment som en veiledende illustrasjon på fremgangsmåten ved vurderingen av avtaleinngåelse utenfor avtalelovens modell. Diagrammet avgrenser seg mot standardavtaler.


OBS! Det tas forbehold om eventuelle feil eller upresise henvisninger.


Last ned PDF-filen her...

Avtaleinngåelse i Avtalerett
.pdf
Last ned PDF • 130KB
902 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page