top of page

Hva innebærer egentlig et trainee-opphold?

Skrevet av: Anne Li Aaserud


Hva er det?

En traineestilling (eller praktikantstilling) er en type aspirantstilling som vil gi deg innblikk i hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig i et firma eller innenfor den offentlige sektoren, deriblant departementer. Når man studerer rettsvitenskap tar man en utdanning som ikke leder til et spesielt yrke, i motsetning til mange profesjonsstudier. Det kan derfor være litt uklart hvordan man skal bruke den kunnskapen man har tilegnet seg i det virkelige liv.


Det er derfor mange advokatfirmaer som har spennende og lærerike traineeordninger som er lagt opp spesielt for jusstudenter, slik at de kan bygge kompetanse, lære hvordan man arbeider med ulike oppgaver i bedriften for å se hvordan virksomheten er bygget opp, og få en smakebit på en advokats gleder og utfordringer. En traineestilling vil være er en god mulighet til å få satt teori ut i praksis, der man for eksempel lærer hvordan man angriper en sak, skriver utkast til brev eller utreder juridiske spørsmål.


En traineestilling vil by på god arbeidserfaring og ikke minst ser det bra ut på CV-en når man senere skal ut i arbeidslivet! Det derimot mange studenter står fast ved er spørsmålet; hvordan får man en traineestilling, og hvordan skriver man en søknad til en slik stilling?


Hva en traineesøknad bør inneholde

I den anledning har jeg stilt spørsmål om akkurat dette til advokatfirmaer og andre med erfaring på dette området. Til dette kom både Advokatfirmaet Deloitte, Thallaug, CLP og Regjeringsadvokaten kommet med gode innspill.


Først og fremst er det viktig å påpeke at det ikke finnes noen fasit på hvordan man skal skrive en slik søknad. Når det er sagt, er det likefullt en søknad til en arbeidsstilling, der det er noen viktige punkter som alltid må være med.


Som et generelt råd skal søknaden ikke være for omfattende. I de aller fleste tilfeller vil en A4-side være mer enn nok. Det er bedre at søknaden er spisset og inneholder den viktigste informasjonen. Søknaden bør si kort noe om deg som person; hvem du er, hva som motiverte deg for å velge akkurat rettsvitenskap, og hvilke interesser du har. Er denne interessen en fritidsaktivitet som har vært tidskrevende og tar stor plass i hverdagen, vil dette være fint å nevne i søknaden. Det bør også tidlig i søknaden presiseres hvor du studerer, hvor langt i studieløpet man har kommet og andre formaliteter. Ha i bakhodet at poenget med søknaden er å bli kalt inn videre på intervju. Skriv derfor godt og tydelig!


Som i alle jobbsøknader er det viktig at traineesøknaden din retter seg mot det aktuelle firmaet. Man må derfor poengtere hvorfor man ønsker å være trainee i nettopp det firmaet en søker seg til – her er det viktigste å få frem din motivasjon for stillingen. Det kan også være fint å nevne hvordan man ble kjent med firmaet og deres traineeordning. På denne måten viser du konkret interesse, noe som er attraktivt i en søkeprosess. Husk at du vil imponere og gjerne skille deg ut fra de andre søkerne! Det er mange firmaer som bruker traineeordningen i rekrutteringsøyemed, og da er det svært viktig at man viser at akkurat du ønsker å arbeide i det aktuelle firmaet.


Videre vil det være viktig å skrive hvilke tidligere erfaringer man har tilegnet seg i tillegg til studiet. For en student vil dette selvfølgelig være begrenset, men både sommerjobber/deltidsjobber og ulike verv vil være smart å fremme i søknaden. Har man for eksempel deltatt på kurs eller konkurranser i regi av studentforeninger vil dette være interessant for en arbeidsgiver å lese om. Det er likevel de mest relevante jobbene, vervene og kursene som bør stå i fokus. Hva man har lært og hvordan man kan nyttiggjøre seg av den kunnskapen man har opparbeidet seg er noe firmaet vil se på.


Til slutt kan det være interessant å nevne noe om hvilke rettsområder du har fattet størst interesse for i løpet av studiet. Mulige fremtidsplaner og veien videre er også fint å nevne, selv om de fleste studenter kanskje ikke har dette helt klart for seg før på slutten av hele studieløpet. Dette har firmaene forståelse for.


I tillegg til selve søknaden, skal man også vedlegge CV og karakterutskrift fra studiet. Har man få karakterer fra studiet å vise til, kan det være greit og vedlegge vitnemålet fra VGS. Også relevante referanser fra tidligere jobber bør tas med hvis man har det.


Arbeidsoppgaver

Hvilke arbeidsoppgaver man vil få mulighet til å bryne seg på vil selvsagt variere fra firma til firma eller utefra hvilket departement man jobber i. Man bør derfor spesifikt gå inn på de ulike nettsidene til firmaene for å finne ut hva de tilbyr i sin ordning. (Viser til linken nedenfor).


Kvalifikasjoner

Søkere til traineestillinger skal minimum ha kommet halvveis i studiet rettsvitenskap. Man bør helst ha fullført tredjeåret, uten at dette er noe absolutt krav. Av tidligere erfaring har man sett at det er disse studentene som har fått mest utbytte av ordningen.


Firmaene ser videre etter de med gode akademiske resultater og vise til. Det kreves også av studenten at denne har en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.


Personlige egenskaper

Har du i tillegg engasjement, er nysgjerrig, serviceinnstilt og initiativskapende er dette kvaliteter firmaer og departementer innenfor feltet ser etter. Videre må studenten være teamorientert, men også evne å jobbe selvstendig.


Hva kan en traineestilling tilby deg?

Det er vanlig at en del advokatfirmaer årlig rekrutterer et knippe studenter til denne ordningen. Traineeperioden varierer i fra 4-6 uker/ 5 uker og er fordelt utover hele året. Som nevnt tidligere, er denne ordningen en fin mulighet til å få opplæring i den bransjen man senere skal inn i, der dette vil bidra til både faglig og personlig utvikling.


Under traineeoppholdet vil man få personlig oppfølging fra en mentor/ fadder som vil veilede deg og sørge for at du blir godt integrert i arbeidsmiljøet. Man må likefullt være forberedt på å jobbe mye selvstendig på mange saker. De arbeidsoppgavene man får vil selvfølgelig matche ditt faglige nivå, arbeidsgiver tar hensyn til at du ikke er en ferdigutdannet jurist!


En av de mest nyttige sidene ved å være trainee er at du får prøvd deg frem og finner ut hvilke arbeidsoppgaver du trives mest med og hvilke avdelinger du trives best i. Kanskje vil dette gi deg en indikator på hvilket emne du videre vil spesialisere deg innenfor!


Link til ulike stillinger man kan søke på, eller holde øye med finnes på Advokatforeningens hjemmeside, eller nettjenesten Karrierestart.

439 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page