top of page

Fem spørsmål med advokat John Christian Elden

Oppdatert: 25. jul. 2022


Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / Dagsavisen, 2022

 

Navn: John Christian Elden Fra: Oslo Yrke: Partner/advokat (H) i Advokatfirmaet Elden DA.

Arbeidserfaring: Vitenskapelig assistent ved UiO, møterett for Høyesterett fra 1999, fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, vararepresentant på Stortinget.

I en ansettelsesprosess – hva er det dere ser etter og vektlegger mest?

Vi er primært et prosedyrefirma, og det betyr at vi ser etter to typer mennesker: de som er flinke til å identifisere en problemstilling, som kan finne frem i rettskildene og se relevansen samt den typen som er flinke til å selge et budskap gjennom god eksaminasjon og gode prosedyrer i retten. Da vektlegger vi hva de har gjort, eventuelt skrevet om, traineeopphold underveis med referanser og ikke minst hvordan man fremstår under intervju.

Dersom du får en søker med en bachelorgrad fra Høgskolen i Innlandet og mastergrad fra Bergen, Oslo eller Tromsø – stiller denne søkeren seg dårlige enn en søker med en integrert mastergrad fra Bergen/Oslo/Tromsø? Hva med en grad fra utlandet?

Vi er såpass moderne at vi tror andre enn Universitetet i Oslo kan utdanne flinke jurister. Vi ser konkret på de som søker.

Hvilke tanker har du rundt søkerens karakterer, tillitsverv, trainee-opphold osv.? Hvordan vektlegges dette?

Det er kjempeviktig. Særlig når karakterer og sånn blir stadig likere, vektlegger vi hva man har gjort ved siden av studiene – det sier mye om interesser og engasjement.

Hvordan ser en vanlig dag ut for en advokatfullmektig hos dere?

Våre fullmektiger har ingen vanlig dag, tror jeg de vil si. Den ene dagen kan de bli sendt til Gardermoen og fly til Vadsø for å gå i et rettsmøte, neste dag kan de sitte og jobbe med en anke til Høyesterett. Vi har veldig fleksible fullmektiger som kan snu seg rundt.

Basert på dine erfaringer, har du noen tips til dagens jusstudenter?

Skap og vis engasjement, ikke bare les på fagene. Men gjør det også.


244 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page