top of page

Nytt fra Høyesterett

Her vil Obiter Dictum forsøke å publisere nye og aktuelle høyesterettsavgjørelser som kan være relevant for emner under jusstudiet. 

Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
bottom of page