Nytt fra Høyesterett

Her vil Obiter Dictum forsøke å publisere nye og aktuelle høyesterettsavgjørelser som kan være relevant for emner under jusstudiet. 

Innlegg kommer snart
Følg med videre...