top of page

Erfaringer og tips fra advokat og høgskolelektor Thomas Rønning


Foto: Høgskolen i Innlandet / inn.no

 

Thomas Rønning er advokat og høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet med ansvar for kursene kontraktsrett II og pengekravsrett. Han har selv vært en trainee, i tillegg til at han også har vært med på å rekruttere og veilede studenter i en slik stilling. I denne teksten deler Rønning både tips og erfaringer med jusstudenter.


"Jeg var trainee i ulike advokatfirmaer i Oslo på 90-tallet da jeg studerte. Første opphold var på 2. studieår hos Haavind. Deretter var jeg innom Wiersholm (2 år) og Wikborg (3 år). Jeg jobbet perioder parallelt i flere firmaer, og i Haavind jobbet jeg 2 dager i uka hele året. Jeg ble straks etter studiet ansatt som fullmektig i Wikborg Rein.


Jeg ble satt til å være assistent for partnere og faste advokater. Mye av jobben gikk ut på å utrede rettslig spørsmål ved å skrive notater, forberede utkast til stevninger, kontrakter ol. «back office work». Som trainee kan du ikke regne med noe særlig klientkontakt. Du fungerer som assistent for firmaets advokater. Traineene ble anvendt av mange forskjellige advokater i firmaet, slik at variasjonen i jussen, faktum og persontypene ble god. Arbeidspresset som trainee var stort. Firmaene ansetter ofte ganske mange traineer, og det er konkurranse mellom disse om å få fullmektigstilling etterpå. Ofte jobbet vi helger og til langt på natt. Advokatene tok dessuten for gitt at alt var gjort riktig, og baserte ofte viktige beslutninger direkte på mitt arbeid uten selv å kontrollere om det faktisk var riktig. For eksempel gikk partnere rett i viktige møter med mine notater under armen, og brukte dette direkte. Slikt ansvar var en nokså skremmende opplevelse de første gangene, og jeg lå våken flere netter og tenkte på om det jeg hadde gjort var riktig og bra nok. Men det var det heldigvis.


Jeg jobbet med alle typer juss, og ble utelukkende brukt til juridisk arbeid. Kontraktsrett og avtalerett, pengekravsrett, erstatningsrett, EØS-rett, arve- og familierett, forvaltningsrett, pant- og konkurs, tingsrett, prosess mm. Det eneste jeg ikke jobbet med var strafferett og statsforfatningsrett. Jeg syntes det var spennende å bli lyttet til av kjente og «viktige» advokater, som tok synspunktene mine på alvor. Det var også spennende å være med på større interne møter hvor man jobbet i team, og kanskje 10 advokater var tilstede. Da kunne du bli bedt om å legge frem «din del» av et større problemkompleks, og/eller være med å kollokvere ulike spørsmål i plenum. Da er det morsomt hvis du klarer å påpeke noe ingen andre har sett eller tenkt på. En veldig uvant ting som trainee var å forholde seg til en saksmappe på hundrevis (kanskje tusenvis) av sider, istedenfor et ryddig faktum på to A4-sider. Dokumentmengdene er enorme. En viktig del av jobben din som trainee er derfor ofte å rydde opp i faktum, plukke ut de viktigste dokumentene, lage tidslinjer og andre hjelpedokumenter.


Noen få eksempler på oppdrag som trainee: 1) Utkast til stevning i enormt stor og viktig sak om reinbeite (tingsrett, dynamisk tingsrett). Inkluderte opprydding i tusenvis av gamle dokumenter. 2) Lage tomtefestekontrakt på vegne av bortfester. 3) Skrive notat om mangelssak etter avhendingsloven, med anbefaling av om saken bør gå til retten eller om forlik bør inngås, og i så fall på hvor stort beløp. 3) Skrive utkast stevning etter bustadoppføringslova for feil ved oppført hytte. Masse samtaler med takstmann, måtte lære byggeskikk og tekniske krav. 4) Ble med partner i møte med eiendomsmegler i Oslo angående erstatningssøksmål mot megler. Jeg skulle legge frem et notat med våre konklusjoner om at meglerne var erstatningsansvarlige for over 20 millioner kroners tap hos vår klient. Meglerne aggressive, avvisende og arrogante. Min partner overlot til meg å håndtere møtet. Vanskelig. Etterpå skrev jeg utkast til stevning mot meglerne. Fikk 2-3 år senere vite at vår klient vant fullstendig i retten. 5) Skrive notat om forståelsen av en lovparagraf i skatteloven.


Den største forskjellen mellom jobb som trainee og fullmektig er at man som fullmektig får selvstendig saksbehandlingsansvar (dvs. at du «tar saken» når den kommer inn og følger den helt til den er ferdig), og at du har selvstendig kontakt utad med klienter og tredjemenn. Du kan også gå i retten. Trainee-opphold er en viktig rekrutteringsmåte for advokatfirmaene. For å bli vurdert til fullmektig må du ha markert deg som trainee. Det viktigste er at du har høy faglig kvalitet i alt du gjør (særlig det metodiske, slik at advokatene kan stole på konklusjonene dine). Det er dessuten alfa omega å levere arbeidet ditt innen fristene du får, og være så selvstendig og initiativrik som mulig i arbeidet ditt. Du kan naturligvis spørre advokatene om ting, men du må ikke fremstå som en umoden og masete person. Du er en del av et team som skal bidra til å løse problemer.


I tillegg drev jeg mitt eget advokatfirma i tiden 2004-2014, og hadde da 5 fast ansatte advokater. I tillegg hadde jeg 3-4 (norske) traineer innom kontoret mitt i sommerferien. Det som i stor grad avgjorde om jeg var fornøyd med traineene eller ikke, var det jeg sa ovenfor om kvalitet og selvstendighet. Jeg må kunne stole på det faglige nivået til en trainee eller en fullmektig. Det er derfor viktig at dokumentene du produserer viser rettsgrunnlaget og resonnementene som ligger bak konklusjonene, slik at jeg straks kan se om alle rettskilder er forsvarlig vurdert før konklusjon trekkes. Videre må vedkommende være selvgående, selvstendig og initiativrik. Gode advokater, herunder traineer, er kreative problemløsere som bidrar til å løse klientens utfordringer.

Erfaringen som trainee var for min del svært bra og svært lærerik, og særlig viktig for utviklingen av min egen metodeforståelse. Fikk neppe veldig mye eksamensrelevant materiellrettslig utbytte. Men både metodisk og faglig modenhet økte voldsomt. Det gjorde også evnen til å håndtere mye faktum. I etterkant fremsto en standard praktikum på eksamen som enkel. Et tips: Ikke søk som trainee i firmaet du ønsker å jobbe fast før mot slutten av studiet, slik at du kan få et naturlig «hopp» over til fullmektigstilling etterpå (4. eller 5. år). Skaff deg heller erfaring tidligere i studiet hos andre- og tredjevalgene dine."Obiter Dictum takker Thomas Rønning for gode tips!

84 visninger0 kommentarer

Kommentare


bottom of page